1مجموع 1 مقاله
مفهوم کیلس چیست

مفهوم کیلس چیست

مفهوم کیلس چیست؟   کیلس یا کی لس از واژه keyless اقتباس گردیده که key به مفهوم کلید و less پس ...
1مجموع 1 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :