درباره ما

در رابطه با مرکز تهران سوئیچ

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی ، به روزرسانی تجهیزات امری مهم و انکار ناپذیر در زمینه ساخت ریموت و سوئیچ خودرو گردیده و یکی از اهداف مرکز تخصصی تهران سوئیچ  ، بهینه سازی و ارتقاء تجهیزات و دستگاه های پروگرام سوئیچ ، در موازات با پیشرفت سیستم های ضد سرقت برندهای خودروسازی دنیا می باشد . تهران سوئیچ همواره کوشیده است با اتکاء به توانمندی و حضور تجهیزات پیشرفته در مرکز ، جهت ارائه خدمات مطلوب و هر چه بهتر ، جهت کسب رضایت مندی هم وطنان عزیز و گرامی گام بردارد . اعتقاد و سیاست کاری مرکز بر این اصل استوار است که کیفیت خدمات و داشتن تعهد کاری پس از اتمام کار ، مطلب مهمی است که خود باعث افزایش اعتبار مرکز شده و سبب معرفی دیگر عزیزان نیز به مرکز خواهد شد . ساخت سوئیچ و ریموت محصولات داخلی و وارداتی و هم چنین محصولات لوکس و اروپایی از خدمات اصلی تهران سوئیچ می باشد

تهران سوئیچ

کد امنیتی بالا :